0911614259 - 0911324259

Thiết bị điện nhà Yến

Bộ lưu điện nhà yến HP-1000 VA
Tủ điều khiển độ ẩm nhà yến FOX-1H
Máy chống cú, thằn lằn, tắc kè nhà yến
Bộ chống sét lan truyền
Timer cơ TB35N hẹn giờ bật tắt thiết bị