Khuôn đắp tổ yến loại 10g-12g/tổ

Dùng chế biến tổ yến tinh chế.

Chất liệu: Inox 304 siêu bền.