Bộ gồm: Túi giấy, hộp giấy, nỉ lót, hộp hoa mai đựng yến